Waar gaan we aan werken?


Op de rit
We helpen je tot het moment dat je alle levensgebieden weer op de rit hebt.

Verslaving
Verslaving is een hardnekkige ziekte. Herstel gaat niet zonder slag of stoot. Wij staan je bij in dit proces.

Sociaal leven
Verslaving zorgt voor sociale vervreemding. Wij helpen je relaties te herstellen en nieuwe verbindingen aan te gaan.

Werk
Verslaving is nemen in plaats van geven. Wij begeleiden je richting werk zodat jij verder komt. Wij geloven dat werk bijdraagt aan je zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde.

Lichamelijk
Wij besteden aandacht aan je lichamelijke gezondheid omdat een gezonde geest nou eenmaal schuilt in een gezond lichaam.

Financien
Wij helpen jou je financien op orde te krijgen en leren je hoe je hier in de toekomst verantwoordelijkheid voor kan nemen.

Zingeving
Clean worden is geen doel op zichzelf. Wij helpen je om op zoek te gaan naar nieuwe betekenis in je leven.

Psyche
Verslaving heeft impact op je manier van denken. Dit beinvloedt je manier van doen. Wij helpen je om over een nieuwe manier na te denken over jezelf, anderen en het leven.

Huisvesting
Een nieuwe start, een schone lei. Wij voorzien er in door jou voor een periode van drie tot twaalf maanden woonruimte te bieden van waaruit jij je  nieuwe leven in herstel vorm kan geven.

Huisvesting

We bieden jou een veilige woonomgeving voor de periode van je verblijf in het Safehouse, daarnaast begeleiden we je in de laatste fase bij het zoeken van een passende woonruimte, je nieuwe eigen omgeving.

De oorspronkelijke leefomgeving kan worden betrokken in het proces van de cliënt als individu en er zal aandacht zijn voor mogelijk herstel van contact met oorspronkelijke woonomgeving, waar nodig.

UBU 4 Huisvesting
UBU 4 Financien

Financiën

We geven je inzicht in jou geldzaken, inkomsten en uitgaven en leren je er mee om te gaan

Schulden in kaart brengen en, indien nodig, begeleiding naar een schuldhulpverleningstraject.


Sociaal functioneren

De keuze voor besteding van vrije tijd ligt deels bij jezelf, maar wordt wel intensief bespreekbaar gemaakt en geëvalueerd door de begeleiding. Vragen zoals waarom er voor bepaalde zaken wordt gekozen, waar de begeleiding ook de mogelijke consequenties belicht en de mogelijke keuzes bespreekt.
Ubuntu Safehouses motiveert jou en de groep om met elkaar dingen te ondernemen, (fellowship) er wordt gestimuleerd samen uit te gaan, ook doormiddel van bijvoorbeeld uitjes die Ubuntu Safehouses  zal organiseren. Ook de mogelijkheid om samen te sporten zal Ubuntu Safehouses faciliteren. Zo wordt er aanspraak gemaakt op de rol van een individu in de groep/ leefomgeving.

UBU 4 Sociaal functioneren
UBU 4 Psychisch functioneren

Psychisch functioneren

Om weer goed te functioneren is het belangrijk om je gedachte en gevoelsleven weer in balans te krijgen.
wij kijken met je mee hoe jij je voelt en waar aan je denkt, en hoe je dit gevoel en deze gedachte positief tot een hoger level kan brengen Circle of Life

Bij Ubuntu Safehouses gebruiken wij daar verschillenden methode voor;

Dag- en weekplanningen maken, structuur en rust, groepsgesprekken.

Gevoelsregistratie dagelijks op papier zetten en bespreken met de begeleider.

eventueel inschakelen van professionele psychische ondersteuning om bijvoorbeeld trauma’s te verwerken


Praktisch functioneren

Bij Ubuntu Safehouses geloven wij dat werk bijdraagt aan je zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde.
Te beginnen met dagbesteding, vrijwilligerswerk en dan betaald werk.

Hieraan vooraf, gaan we de meest basale dingen in je leven aandacht geven in het lichamelijk functioneren.

UBU 4 Praktisch functioneren
UBU 4 Herstel

Herstel

Werken aan herstel is; dagelijks bezig zijn met wat jij nodig hebt.

Wij gaan jou leren hoe je dit tot een gewoonte kan maken in een normaal functioneren in de maatschappij, zonder gebruik van verslavende middelen.
Door te beginnen met kleine stappen te zetten en alleen naar de dag van vandaag te kijken.
De 12 stappen methode is hierin een bijzonder mooie leiding,
waarbij het terugnemen van de regie over het eigen leven centraal staat.


Zingeving


Ubuntu Safehouses heeft veel aandacht voor zingeving en nodigt de cliënt regelmatig uit hierover na te denken en over te praten met elkaar. Wat is zingeving?  Wat maakt een leven kwalitatief?  Hoe ga je met elkaar om? Waar geloof jij in?... zijn vragen die vaak voorbij komen. Natuurlijk rijkt Ubuntu Safehouses leefregels aan en geven de begeleiders het goede voorbeeld, er zullen wekelijks groepssessies zijn waarin dit een gespreksonderwerp is. Ook zal er de gelegenheid zijn om te leren mediteren en de mogelijkheid dit elke dag samen te doen onder begeleiding.
Mindfullness is onderdeel van het programma. Het is namelijk bewezen dat dit zeer helpend is voor de kwaliteit van leven.

UBU 4 Zingeving
UBU 4 Lichamelijk functioneren

Lichamelijk functioneren

Het begint met de meest basale dingen;
voor jezelf zorgen, jij staat op nr 1.

gezond eten en drinken, aandacht voor je hele lichaam en ja… ook de tandarts bezoeken, op tijd naar de kapper, leuk kleding aan, zorgen dat je er goed uit ziet, in de spiegel kijken en weer trots zijn op je zelf!

Op een gezonde manier bezig blijven, bewegen, sport, maar ook rust.
ook hier gaat het om een mooie balans te vinden.
Dagbesteding

Jouw dagelijkse invulling van de dag.

Ook hier eerst jezelf aandacht geven en ‘eerste hulp’ vragen.

Beginnen met Just for today, of een gebed van dankbaarheid, jij mag het zeggen.

Bij ons in het safehouse beginnen we gezamenlijk, met de groep, de dag.
De rest van de dag is afhankelijk van wat er in jou weekplanner door jou is genoteerd, zoals afspraken, gesprekken en dergelijke, daarnaast ga je naar de praktijkbegeleiding of vrijwilligerswerk, die zoveel mogelijk bij je past.
En ben je al wat verder dan zal dit waarschijnlijk betaald werk zijn.

UBU 4 Dagbesteding
UBU 4 Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging smelten er veel leefgebieden samen, het gaat om jou als persoon, door toe te passen wat er in de leefgebieden aangeboden wordt, ga je merken hoe jij weer opnieuw mag functioneren zonder gebruik.

In alle leefgebieden zitten facetten die jou weer maken tot een nieuw persoon
die er mag zijn!


Werkwijze


Ubuntu Safehouses is opgericht in 2018 en is in 2019 van start gegaan als aanbieder van safehouse trajecten. 


onze werkwijze

"Bij Ubuntu werk je aan herstel"
design: Inzpire Design & Communicatie  |  webdevelopment: Exitus-ICT